บริษัท กฎหมาย ยุติวิชญ์ ลอว์ เฟิร์ม จำกัด

บริการด้านกฎหมายของสำนักงานนิตินัย ทนายความ เราเป็นสำนักงานที่ให้บริการด้านกฎหมาย โดยมุ่งเน้นการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาของท่าน พร้อมทั้งให้ข้อมูลกฎหมายต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงสุด ตามหลักนิติธรรมและจริยธรรมการทำงานของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ ให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและความพึงพอใจมากที่สุด โดยคำนึงถึงประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ
รับว่าความและไกล่เกลี่ย คดีฟอกเงิน คดีเว็ปพนัน คดียาเสพติด คดีบัญชีม้า และคดีความทุกประเภท

TEL : 0659893161

  • รับว่าความคดีแพ่ง ทุกประเภท อาทิ คดีกู้ยืมเงิน ,คดีบัตรเครดิต,คดีเช่าซื้อรถ,คดีละเมิดเรียกค่าเสียหาย,คดีฟ้องหย่า,คดีมรดก,คดีที่ดิน,คดีแรงงาน,คดีล้มละลาย เป็นต้น

  • รับว่าความ แก้ต่าง คดีอาญา ทุกฐานความผิด อาทิ คดีเช็คเด้ง,คดีลักทรัพย์,คดียักยอกทรัพย์,คดีฉ้อโกง,คดีบุกรุก,คดีข่มขืนกระทำชำเรา,คดีพรากผู้เยาว์,คดีทำร้ายร่างกาย,คดียาเสพติด,คดีแชร์ลูกโซ่,คดีฟอกเงิน,คดียาเสพติด,คดีบัญชีม้า เป็นต้น

  • รับดำเนินการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยคดีอาญา ในชั้นตำรวจและในชั้นศาล

  • รับสืบทรัพย์ ,ยึดทรัพย์, บังคับคดี, ขายทอดตลาดทรัพย์สิน

  • รับติดตามเร่งรัดหนี้สิน ,ติดตามหนี้ที่ค้างชำระต่างๆ

  • รับเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่างๆ กับสถาบันการเงินต่างๆ, ธนาคาร,ไฟแนนซ์รถ

  • รับจัดทำและตรวจสอบ สัญญาทุกประเภท เช่น พินัยกรรม สัญญาซื้อขายที่ดิน สัญญาอื่นๆ

  • รับจดทะเบียนนิติบุคคล เช่น จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน

  • รับทำอุทธรณ์ ฎีกา แก้อุทธรณ์ ฎีกา

รับว่าความคดีแพ่ง
(เป็นโจทก์ จำเลย)

ทุกประเภท อาทิ คดีกู้ยืมเงิน คดีบัตรเครดิต คดีเช่าซื้อรถ คดีละเมิดเรียกค่าเสียหาย คดีฟ้องหย่า คดีมรดก คดีที่ดิน คดีแรงงาน คดีล้มละลาย เป็นต้น

รายละเอียด

รับว่าความคดีอาญา
(เป็นโจทก์จำเลย)

ทุกฐานความผิด อาทิ คดีเช็คเด้ง คดีลักทรัพย์ คดียักยอกทรัพย์ คดีฉ้อโกง คดีบุกรุก คดีข่มขืนกระทำชำเรา
คดีแชร์ลูกโซ่ คดีฟอกเงิน คดียาเสพติด คดีบัญชีม้า เป็นต้น

รายละเอียด

รับเป็นทนายในการทำคำร้องต่องศาล
และ บริการด้านอื่นๆ

รับดำเนินการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยคดีอาญา ในชั้นตำรวจและในชั้นศาล รับจัดทำและตรวจสอบ สัญญาทุกประเภท เช่น พินัยกรรม สัญญาซื้อขายที่ดิน สัญญาอื่นๆ

รายละเอียด